mars.jpg

Från klimatångest till handlingskraft

Skara
6 mars, 2019 - 11:3013:00

Den 6 mars gästas Skara av Karin Kali Andersson från Klimatpsykologerna. Hon håller föredrag vid två tidpunkter, ett lunchföredrag och ett kvällsföredrag.

Om världen ska nå Parisavtalet och målet om en begränsning av den globala uppvärmningen med max 2 grader och helst under 1,5 grader måste utsläppen av klimatgaser minska radikalt i närtid. Det gäller de globala utsläppen, det gäller Sveriges, det gäller allas våra utsläpp. Samtidigt kan klimatfrågan för många människor kännas avlägsen från den egna vardagen. Vad kan vi egentligen som privatpersoner göra för att minska vår klimatpåverkan?

Föreläsningen kommer att ge förklaringar till varför vi fortsätter att leva som vi gör trots att vi kanske egentligen vet att det är dåligt för klimatet, samt inspirera och visa hur vi kan förändra vårt beteende i mer klimatsmart riktning och faktiskt göra skillnad som individer och tillsammans.

Skara stadshotell 6 mars

- Föredrag med enklare drop-in-lunch 11.30-13.00
- Föredrag med enklare kvällsförtäring 18.00-19.30

Maten som serveras är vegetarisk och i möjligaste mån närproducerad. Såväl mat som deltagande är kostnadsfritt, platserna dock begränsade!

Anmälan till energirådgivare Camilla Funke

Läs mer om Klimatpsykologernalänk till annan webbplats