Förnybar energi

solenergi, vindkraft, bioenergi, vattenkraft

Studieresa till solenergiinstallationer

15 mars, 2011 - 13:0017:30

Under Energiutblick ges nu möjlighet att åka med på Soluppgång i Västs populära studieresor till solenergiinstallationer i Göteborg med omnejd. Vi besöker några av de bästa exemplen på lyckade solenergiinstallationer i Västsverige och får under resan även höra, av anläggningsägarna själva, varför de blev så bra.

Samordning av regionala mässor 2011

Samordning av regionala mässor 2011
Samordning av energi- och klimatrådgivarnas deltagande vid sex regionala mässor, vilka vänder sig till allmänheten.

Soluppgång i Väst

Soluppgång i Väst
Soluppgång i Väst syftar till att öka användningen av solenergi i Västra Götaland och att stimulera tillväxten bland solenergiföretag i regionen.

Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor

Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor
Projektet syftar till att förbättra utvärderingen av energi- och klimatrådgivarnas samt energikontorens arbete.