Förnybar energi

solenergi, vindkraft, bioenergi, vattenkraft

Sustainable Energy Week 2011

11 april, 2011 - 00:1715 april, 2011 - 23:17

Den 11- 15 april genomförs Sustainable Energy Week runtom i Europa och för första gången deltar Sverige. Projektet leds av FSEK, Föreningen Sveriges Regionala Energikontor. Syftet med projektet är att synliggöra Sverige och det arbete som utförs i landet.

Läs mer här!

Energi - möjligheter och dilemman

Länk till boken "Energi - möjligheter och dilemman" från Kungliga Ingenjörvetenskapsakademien och Kungliga Vetenskapsakademien

Följ med på studieresa den 15 mars!

Den 15 mars finns möjlighet att åka med på en av Soluppgång i Västs populära studieresor till solenergiinstallationer i Göteborg med omnejd.

Studieresa till solenergiinstallationer

15 mars, 2011 - 13:0017:30

Under Energiutblick ges nu möjlighet att åka med på Soluppgång i Västs populära studieresor till solenergiinstallationer i Göteborg med omnejd. Vi besöker några av de bästa exemplen på lyckade solenergiinstallationer i Västsverige och får under resan även höra, av anläggningsägarna själva, varför de blev så bra.

Samordning av regionala mässor 2011

Samordning av regionala mässor 2011
Samordning av energi- och klimatrådgivarnas deltagande vid sex regionala mässor, vilka vänder sig till allmänheten.

Soluppgång i Väst

Soluppgång i Väst
Soluppgång i Väst syftar till att öka användningen av solenergi i Västra Götaland och att stimulera tillväxten bland solenergiföretag i regionen.

Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor

Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor
Projektet syftar till att förbättra utvärderingen av energi- och klimatrådgivarnas samt energikontorens arbete.