Stöd för energiåtgärder i företag

Vill du minska energianvändningen och kostnaderna i ditt företag? Vi hjälper er att hitta rätt bland stöd och metoder och ger förslag på hur ni kan använda energi mer effektivt.
arbete_orangevast.jpg

Vi hjälper företag att minska energianvändningen

Vill du minska energianvändningen och kostnaderna i ditt företag? Vi hjälper er att hitta rätt bland stöd och metoder för att kartlägga er energianvändning och ger förslag på hur ni kan använda energi mer effektivt.

En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som används för att driva ditt företags verksamhet och innehåller förslag på hur ditt företag kan använda energi mer effektivt. Du får koll på hur energianvändningen ser ut idag och hur mycket energi ni skulle kunna spara med olika åtgärder som att till exempel se över uppvärmning, belysning eller ventilation.

Via Energimyndigheten finns stöd att söka för de företag som vill genomföra energibesparande åtgärder. Vi på energikontoret kan hjälpa dig vid ansökan, och att hitta rätt bland stöden. Vi håller gärna löpande kontakt för att ge råd under arbetets gång.

Investeringsstöd till energieffektiviseringsåtgärder

Har ditt företag gjort en energikartläggning? Kom det fram något förbättringsförslag i energikartläggningen som skulle innebära en stor kostnad men leda till en effektivare energianvändning i företaget? Då kan ditt företag söka stöd upp till 50 procent av stödgrundande kostnader.
En energieffektiv åtgärd kan vara

  • Installera styrsystem för ventilation, värme och belysning
  • Optimera värmeåtervinning.

Du kan inte ansöka om investeringsstöd för åtgärder för förnybar energi, till exempel solceller eller för konverteringar av tillförd energi till företaget.

Sista ansökningsdag: 15 oktober 2019.

Stöd för Miljöstudier

Kanske visade energikartläggningen på något som behöver undersökas ytterligare innan en investering genomförs? Eller vill ditt företag bygga nytt och funderar på vad som skulle vara den mest energieffektiva lösningen? Då kan stödet Miljöstudier vara nästa steg för ditt företag.

En miljöstudie ska ge svar på ett problem som ditt företag har inom energiområdet, och som behöver undersökas närmare. Innan du kan ta beslut om en eventuell investering. Vilket är den bästa lösningen för ditt företag utifrån era förutsättningar?

Ni kan få stöd med upp till 70 procent av kostnaden för studien.

Sista ansökningsdag: 30 november 2019

Läs mer om båda stöden hos Energimyndigheten

Vill du veta mer?

Kontakta projektledare Pedram Farhang så berättar vi mer om fördelarna med energieffektivisering. Vill du sedan ansöka om stöd så hjälper dig vid ansökan och stödjer ditt företag att bli mer energieffektiva.

Stödet finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regionalfondsprogrammet. Vi på energikontoret informerar om och stödjer företag vid ansökan av stöden. Och hjälper små och medelstora företags arbete med energieffektivisering. Detta sker genom finansiering från projektet Regionala noder inom Nationella regionalfondsprogrammet.

Relaterade nyheter

Hemköp Nordenskiöldsgatan sparar 35% efter energibesparande åtgärder

Ola Andersson ägare på Hemköp Nordenskiöldsgatan kontaktande Energikontor Väst i slutet av 2019 med några frågor kring att söka ekonomiskt stöd för energieffektivisering i sin butik. Totalkostnad för projektet var budgeterat till ca 6 miljoner kr där utbyte av kyl- och frysmöbler samt kompressorer som drevs av köldmedium R404A beräknades utgöra cirka hälften av kostnaderna.

Bostadsrättsförening sparar 15% efter energibesparande åtgärder

Håkan Moldén sitter i styrelsen på Brf-Linnégatan och fick tips från Energikontor Väst att man kan få stöd för att göra en Energikartläggning. Det blev startskottet för ett mer djupgående energieffektiviseringsarbete som har resulterat i flera åtgärder och en besparingspotential på 15%.

Nu kan små och medelstora företag åter söka stöd för energikartläggning

Stödet för energikartläggning är tillbaka. Mellan den 2 mars och 30 april 2020 kan små och medelstora företag åter söka stödet.

Seminarium om Byggnation för en hållbar framtid

Var finns hållbarhetsläckagen i byggbranschen? Och hur gör vi för att bygga bättre? På seminariet "Byggnation för en hållbar framtid" den 12 november i Göteborg berättar Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) hur de kan hjälpa dig i byggprocessen. Vi besöker också nyproducerade bostadsområdet BRF Viva i Göteborg som med egenproducerad solel, smarta avfallssystem, livscykelanalyserad byggnadskonstruktion och cykel- och bilpooler är ett spännande föregångsprojekt. Läs mer och anmäl dig.

Passa på att ansöka om energikartläggningsstödet

Den 30 april 2019 är sista datumet att ansöka om det ekonomiska stödet för energikartläggning i små och medelstora företag. Passa på att söka, så kan ni göra kartläggningen senare. Vi hjälper er genom processen före, under och efter ansökan!

Ledig tjänst: Projektmedarbetare energieffektivisering i företag

Vi söker nu en projektmedarbetare för anställning från april 2018. Vi söker dig som vill arbeta aktivt med hållbar samhällsutveckling och omställning av energisystemet, med särskilt fokus på små och medelstora företag. Tillsammans med övriga anställda arbetar du kreativt i projektform med många externa kontakter.

Temadag om finansiering för små och medelstora företag

Mikrolån, förstudiemedel och stöd för energieffektivisering - den 21 mars arrangerar IDC och Almi en heldag i Skövde om finansiering för små och medelstora företag. Hållbar Utveckling Väst finns på plats för att berätta mer om de stöd för energiomställning och -effektivisering som små och medelstora företag kan söka.