fairtrade_logo.jpg

Rättvis handel-gruppen

Arbetsgruppen riktar sig till kommuner som är Fairtrade City, eller på annat sätt verkar för rättvis- och etisk handel, bland medlemskommunerna inom Kommunnätverket för hållbar utveckling.

Arbetsgrupperna i Kommunnätverket för hållbar utveckling träffas med jämna mellanrum för att dela med sig av erfarenheter och diskutera samverkansprojekt. Syftet med träffarna är att utveckla och stötta varandra i arbetet med hållbar utveckling.

Dokumentation från Rättvis handel-gruppens möten och träffar återfinns i under respektive årtal i menyn till höger. (Materialet är endast åtkomligt för medlemmar i nätverket.)